70 numer Biuletynu Stowarzyszenia Razem dla Radomki.

Biuletyn LGD Razem dla Radomki

Zapraszamy do lektury już 70 numeru naszego Biuletynu Informacyjnego, w którym zaprezentowane są najciekawsze inicjatywy realizowane przez nasze Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” oraz przez partnerów, instytucje z terenu gmin tworzących naszą LGD.

Publikacja dostępna jest na naszej stronie internetowej pod adresem www.razemdlaradomki.pl