Tematy szkoleń

1. Fotowoltaika i energia odnawialna

 

Podczas tego modułu uczestnicy zapoznają się z podstawowymi informacjami na temat fotowoltaiki oraz zasadami działania systemów fotowoltaicznych. Będą mieli również możliwość zgłębić wiedzę na temat  projektowania inwestycji, zapoznają się z kryteriami doboru komponentów. Znajdą się w nim również lekcje dotyczące materiałów i technologii wykorzystywanych w fotowoltaice czy praktycznych aspektów procesu inwestycyjnego. Zostaną poruszone również kwestie uregulowań prawnych oraz źródła finansowania inwestycji fotowoltaicznych.

 

Autor szkolenia:

 

Adam Rółkowski,

 

 Absolwent Politechniki Białostockiej na kierunku elektrotechnika, inżynier/integrator systemów odnawialnych źródeł energii elektrycznej, trener fotowoltaiki.

 

2. Oskar Kolberg – życie i twórczość

 

W tym szkoleniu uczestnicy będą mogli bliżej poznać postać Oskara Kolberga. Zostaną poruszone takie kwestie jak rola i wkład w rozwój etnologii i folklorystyki. Zostanie przedstawiona postać Kolberga jako dokumentalisty i badacza terenowego. Uczestnicy zapoznają się również z kulturą innych narodów słowiańskich i europejskich a którą możemy znaleźć w pracach Kolberga. Zostanie przedstawiona również sylwetka Oskara Kolberga jako kompozytora, teoretyka muzyki i krytyka muzycznego. Nie zabraknie również kalendarium oraz wydarzeń związanych z obchodami Roku Kolbergowskiego.

 

Autor szkolenia:

 

Agnieszka Zarychta

Agnieszka Zarychta-Wójcicka, historyk-archiwista, doktor nauk humanistycznych, absolwentka UMCS w Lublinie. Kustosz dyplomowany w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze. Autorka ponad dwudziestu opracowań, artykułów i katalogów wystaw z zakresu historii regionu, społeczno-politycznej i gospodarczej działalności rodu Dembińskich oraz spółdzielczości w okresie międzywojennym. Specjalizuje się w badaniach nad wielką własnością ziemską w XVIII i XIX wieku. Członek Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Odznaczona honorową odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

 

3.Język angielski - poziom podstawowy

 

Szkolenie obejmuje 20 lekcji/tematów w systemie „e-learning”. Poprzez platformę e-learningową udostępniane będą materiały szkoleniowe. Program szkolenia przewiduje przede wszystkim zajęcia praktyczne rozwijające słownictwo i gramatykę języka  .

Zawartość materiałów dydaktycznych/ poszczególnej lekcji:

lekcje angielskiego w postaci wykładowej, standardowych ćwiczeń, plików .mp3 itp. oraz filmików video zamieszczonych na platformie

-      podstawowe zwroty i wyrażenia w języku angielskim

-        ćwiczenia gramatyczne

szkolenie zakończone testem

 

 

Autor szkolenia:

 

 

Agnieszka Szyszka Fereniec

Agnieszka Szyszka-Fereniec lektor języka angielskiego, absolwentka Clark University from Worcester, Massachusetts, Społecznej Akademi Nauk w Warszawie oraz Politechniki Radomskiej. Nauczycielka języka angielskiego w szkołach podstawowych oraz gimnazjach. Lektor języka angielskiego w szkołach językowych na terenie województwa mazowieckiego. 

 


 

4. Język niemiecki  - poziom podstawowy

 

 

Szkolenie obejmuje 20 lekcji/tematów w systemie „e-learning”. Poprzez platformę e-learningową udostępniane będą materiały szkoleniowe. Program szkolenia przewiduje przede wszystkim zajęcia praktyczne rozwijające słownictwo i gramatykę języka  .

Zawartość materiałów dydaktycznych/ poszczególnej lekcji:

lekcje niemieckiego w postaci wykładowej, standardowych ćwiczeń, plików .mp3 itp. oraz filmików video zamieszczonych na platformie

-        podstawowe zwroty i wyrażenia w języku angielskim

-      ćwiczenia gramatyczne

szkolenie zakończone testem

 

 

 

Autor szkolenia:

 

Izabela Sawicka

Lektor języka niemieckiego, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Filologia Germańska, Uniwersytetu Rzeszowskiego w specjalności Translator. Interesuje się turystyką. Posiada tytuł Technika Obsługi Ruchu Turystycznego. 

 


 

5.Obsługa komputera – poziom średniozaawansowany: 

 

Zakres tematyczny:

Przetwarzanie tekstu, poziom zaawansowany – 10 temató

Arkusze kalkulacyjne, poziom zaawansowany – 10 tematów

Bazy danych, poziom zaawansowany – 8 tematów

  Grafika menedżerska i prezentacyjna, poziom zaawansowany – 12 tematów

Autor szkolenia:

Władysław Błaszko

Absolwent Wyższej Szkoły pedagogicznej w Krakowie , Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Nauczyciel przedmiotów zawodowych – podstawy informatyki, systemy operacyjne, podstawy programowania strukturalnego i obiektowego, sieci komputerowe, systemy komputerowe, urządzenia techniki komputerowej. Wykładowca przedmiotów – podstawy informatyki, technologia informacyjna, organizacja i architektura komputera, grafika komputerowa, techniki multimedialne, sieci komputerowe, sieciowe systemy operacyjne, administrowanie serwerami sieciowymi, aktywne urządzenia sieci LAN i WAN, rozległe bazy danych, sieci radiowe WLAN, serwery sieciowe, projektowanie sieci komputerowych

Wydarzenia

No events

Partnerzy

 rdr
 jaksa
 dir
 korona

Kalendarium

February 2024
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 1 2